25 november 2013

Vervolgvragen commissie voor monumenten en welstand

Er zijn vervolgvragen gesteld over de samenstelling van de commissie voor monumenten en welstand.

 

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn.

 

Betreft: De commissie monumenten en welstand

Datum: 19 november 2013.

Geacht college,

Wij hebben u op 4 november jl. een art.43 brief gestuurd over uw voornemen om de samenstelling van de commissie voor monumenten en welstand te wijzigen en de kwaliteitszetel van de vertegenwoordiging van de vereniging Oud-Hoorn op te geven.
De beantwoording van deze brief zal volgens de bestaande richtlijnen plaatsvinden.
In deze brief ging de fractie van de PvdA er nog van uit dat het besluit over een wijziging van de samenstelling van de commissie nog zou moeten plaatsvinden. Nu blijkt dat u al op
11 oktober jl. een nieuw instellingsbesluit heeft genomen onder intrekking van de oude.
Het nieuwe instellingsbesluit is ingegaan op 7 november jl.

Wij hebben met verbazing en ontsteltenis kennis genomen van dit besluit omdat u de raad volledig heeft genegeerd in dit voornemen. U had de raad van te voren kunnen informeren om de raad ook de gelegenheid te geven hierop te reageren.

De verbazing en ontsteltenis hebben ook te maken met het feit dat het college met geen woord heeft gerept over de wijzigingen in de commissie tijdens de begrotingsbehandelingen. Verschillende fracties hebben toen opmerkingen gemaakt over dit punt. Er is gezwegen terwijl de raad had moeten worden geïnformeerd.
U kunt zich niet beroepen op het feit dat een  wijziging in de commissie een collegeaangelegenheid is en er daarom geen informatie hoeft te worden gegeven aan de raad.

Wij vragen u om bij de beantwoording van onze art.43 brief ook antwoord te geven op wat in deze brief wordt gesteld.

Met vriendelijke groeten,
Namens de fractie,

Piet Bruijns