15 maart 2014

VVD-plan ‘afschaffen armoedeval’ is harde bezuiniging en zet AOW’ers in de kou

VVD-plan ‘afschaffen armoedeval’ is harde bezuiniging en zet AOW’ers in de kou

CDA en PvdA-Hoorn zijn tegen het VVD-plan om de zogeheten armoedeval af te schaffen. Daarmee bedoelt de VVD namelijk dat er minder mensen in aanmerking komen voor het gemeentelijk armoedebeleid. Dit is een harde bezuiniging voor kwetsbare groepen in Hoorn. Bovendien zegt de VVD hiermee tegen mensen met alleen AOW: “Ga maar werken”. Dat kan natuurlijk niet, aldus CDA en PvdA-Hoorn.

In haar verkiezingsprogramma stelt de VVD dat ze 500.000 euro wil besparen op het armoedebeleid. Dat wil de VVD bereiken door de inkomensgrens voor het armoedebeleid te verlagen van 110% naar 100% van het sociale minimum. Minder mag wettelijk gezien ook niet. De VVD verpakt deze harde keuze in haar programma met de leus: “We gaan de armoedeval afschaffen.” Daarmee wordt bedoeld dat als mensen vanuit een uitkering aan het werk gaan, ze er financieel ook op vooruit moeten gaan.

Ook CDA en PvdA-Hoorn vinden dat werken moet lonen. Echter, met het voornemen van de VVD zullen ook AOW-ers niet meer in aanmerking komen voor armoedeondersteuning. Want zij zitten net boven die grens van 100%. Lijsttrekkers Michiel Pijl (CDA) en Judith de Jong (PvdA): “De VVD zegt in feite tegen AOW-ers: dan moet u maar gaan werken, dan gaat u meer verdienen. Het is hard en cynisch om dit te zeggen tegen mensen met AOW die hun hele leven hard gewerkt hebben.”

Door de harde keuze van de VVD gaan meer mensen in Hoorn buiten de boot vallen. Het gaat bijvoorbeeld om kinderen met ouders met een klein inkomen die niet meer ondersteund zullen worden om naar de voetbalvereniging te gaan. ,,Daar kunnen wij niet achter staan”, aldus CDA-lijsttrekker Michiel Pijl. Judith de Jong, lijsttrekker van de PvdA: “Eerder werd de groep die in aanmerking komt voor voorzieningen zoals bijzondere bijstand en de sport- en cultuurstrippenkaart al verkleind naar 110% van het minimum. Dit is een VVD bezuiniging tot op het bot. Juist in deze economische tijd is het belangrijk dat er een sociaal vangnet is, wij willen er juist voor zorgen dat iedereen mee kan doen.”

Het CDA kiest ervoor om de inkomensgrens te houden zoals die nu is, namelijk 110%. De PvdA-Hoorn wil de grens voor armoedebestrijding weer verhogen naar 120% van het sociaal minimum.