26 februari 2016

Werksteiger aan middeldijkje: vragen aan College

Aan: het college van burgemeester en wethouders en de leden van de gemeenteraad

Betreft: vragen ex.artikel 36 R.v.O “werksteiger Middeldijkje”

Hoorn, 26 februari 2016

 

Geacht college,

 

De Halve Maen is sinds mei 2015 in de haven van Hoorn. Het schip vol verhalen ligt aan de werksteiger bij Het Houten Hoofd en is reeds door velen bezocht. Met de komst van De Halve Maen is de werksteiger voor de bruine vloot komen te vervallen. De PvdA fractie is niet alleen voor levendigheid in de haven, maar vindt het ook belangrijk dat de bruine vloot zich thuis voelt in Hoorn.

 

Bruine vloot heeft behoefte aan werksteiger

De PvdA-Hoorn gaat graag op werkbezoek en heeft zo ook contact met de beroepsvereniging voor de chartervaart BBZ. Daaruit blijkt dat de bruine vloot nog steeds behoefte heeft aan een werksteiger. Zowel in de zomer als in de winter kan een dergelijke steiger gebruikt worden waardoor het een aanzuigende werking kan hebben op de bruine vlootschepen. De beroepsvereniging steunt dit voorstel.

 

Werksteiger bij Middeldijkje

Graag zouden wij onderzocht willen hebben of er een (simpele) werksteiger kan komen aan de binnenkant van het Middeldijkje in de Hoornse Binnenhaven. Dit kan een luwe aanmeerplaats zijn voor de bruine vloot die in de winter onderhoud willen uitvoeren. Door de afgelegen ligging voorkom je geluidsoverlast en kom je tegelijkertijd tegemoet aan de wensen van de havenbewoners. Bovendien zijn stroompunten eenvoudig aan te brengen door de reeds aanwezige leidingen van het havenlicht.

 

In de zomermaanden kan het voor andere doeleinden gebruikt worden. Daarbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld een plekje om te barbecueën. Onder aanleggers is grote behoefte aan dit soort faciliteiten. Wij menen dat dit soorten eenvoudige zaken net dat beetje extra inpuls geeft om als haven weer aantrekkelijk te zijn voor de bruine vloot.

 

Ter verduidelijking van hetgeen wij voor ogen hebben treft u bij de brief een bijlage met een drietal voorstellen van aanmeermogelijkheden aan het Middeldijkje.

 

Vragen aan het college

  1. Bent u het met ons eens dat onze haven aantrekkelijk dient te zijn voor allerlei soorten schepen, waaronder de bruine vloot?
  2. Wilt u de mogelijkheden van een dergelijke steiger onderzoeken? Zo nee, waarom niet?

 

Uw antwoorden zien wij met belangstelling tegemoet.

 

Hartelijke groet,

 

Dilek Bilgen-Kucuksanturk (raadslid PvdA-Hoorn)

Richard de Rooij (commissielid PvdA-Hoorn)

Chris de Meij (raadslid VVD-Hoorn)