4 maart 2014

Wethouder Ruppert (VOCH) liegt over eigen armoedebeleid

De PvdA-Hoorn vindt dat wethouder Ruppert en de gehele coalitie van VVD, VOCH, CDA, D66 en fractie Tonnaer eerlijk moeten zijn over de bezuinigingen op het armoedebeleid waar zij in Hoorn verantwoordelijk voor zijn. De afgelopen jaren werd er flink bezuinigd op het armoedebeleid. Zo werd de groep inwoners die gebruik kan maken van ondersteuning beperkt tot mensen met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm. In plaats dat de wethouder van sociale zaken open en eerlijk is over zijn beleid, probeert hij deze pijnlijke maatregelen nu in de schoenen te schuiven van het huidige kabinet. 

Oneerlijk

Vier jaar is Aart Ruppert (VOCH) nu wethouder van sociale zaken in Hoorn. Maar het feit dat er in Den Haag nieuw beleid is vastgesteld dat gemeenten meer ruimte geeft voor het bestrijden van armoede is hem blijkbaar ontgaan. Ruppert probeert nu een wit voetje bij de kiezers te halen door een leugen naar buiten te brengen. Namelijk, dat het Hoornse beleid wordt opgelegd door het huidige kabinet. Niets is minder waar. Het huidige kabinet verruimde de mogelijkheden voor gemeenten juist en gaf extra geld: 100 miljoen structureel per jaar voor armoedebestrijding. Het was de eigen politieke keuze van Ruppert en zijn VOCH om samen met de huidige coalitie desalniettemin te bezuinigen op het armoedebeleid. De PvdA vindt dat wethouder Ruppert verantwoordelijkheid moet nemen voor zijn keuzes en zich niet kan verschuilen achter het rijk.

Bezuiniging op meest kwetsbare groepen

In 2011 werden gemeenten door het kabinet van VVD en CDA verplicht hun armoedeondersteuning te beperken tot de groep met een inkomen van maximaal 110% van het minimum. Maar toen de PvdA in 2012 in het kabinet kwam, werd dit losgelaten. Gemeenten kregen weer de mogelijkheid om culturele, maatschappelijke of sportvoorzieningen te verstrekken aan mensen uit huishoudens met een inkomen boven 110% van het sociaal minimum. Ondanks aandringen van de PvdA-Hoorn en andere oppositiepartijen om de beperking van 110% los te laten, volhardde de huidige coalitie van VVD, VOCH, CDA, D66 en fractie Tonnaer in hun bezuinigingen op de meest kwetsbare groepen in Hoorn.

Ontmoedingsbeleid

Het huidige stadsbestuur was overigens niet alleen verantwoordelijk voor het verkleinen van de groep mensen die gebruik kan maken van ondersteuning. Ook wordt een actief ontmoedingsbeleid gevoerd om het gebruik van de ondersteuning terug te schroeven. Dat betekent dat de voorlichting over de voorzieningen die de gemeente biedt werd afgeschaft. De Hoornse rekenkamer schreef hierover: “In de uitvoering van het beleid doet zich sinds 2010 een koerswijziging voor: van actieve outreachende benadering van doelgroepen beperkt de informatieverstrekking zich nu tot het bieden van algemene en het geven van voorlichting op aanvraag. ….dit hangt samen met de wens om de bestedingen en uitvoeringskosten voor het armoedebeleid te beperken.” De PvdA-Hoorn vindt dat wethouder Ruppert zich schuldig maakt aan het verstrekken van onjuiste informatie aan de kiezers van Hoorn en roept de wethouder op te stoppen met dit kiezersbedrog.

Meer informatie: Judith de Jong, fractievoorzitter PvdA-Hoorn, 06-33035485