21 oktober 2018

Zorgen over mislukte aanbesteding jeugdhulp in Hoorn

Op 10 september 2018 stelde de PvdA-Hoorn vragen aan het college van Hoorn over de jeugdhulp. Raadslid Arnica Gortzak sprak haar bezorgdheid uit over de staat van de jeugdhulp in onze gemeente. De beantwoording van de vragen is niet volledig en teleurstellend. Alsof het college zowel onze vragen als de nijpende problemen in de jeugdzorg niet serieus neemt. De antwoorden zijn bovendien nietszeggend. Zo ontwijkt het college de vraag over de problemen die er zijn geweest met de aanbesteding van jeugdbescherming tijdens het afgelopen jaar en komt er geen antwoord op de vraag hoelang de wachtlijsten voor jeugdigen er nu precies zijn. Gelukkig is er ondertussen wel meer duidelijkheid over de zorg aan cliënten van Het Huis vol Compassie. De PvdA-Hoorn voelt zich genoodzaakt vervolgvragen te stellen over de aanbesteding en de wachtlijsten en hoopt dat dit keer de vragen serieuzer beantwoord worden.