PvdA-Hoorn: Samen vooruit!

We zijn bezig met het opstellen van het nieuwe verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. U kunt het vorige verkiezingsprogramma uit 2014 nog bekijken via: hier.


“Samen vooruit”, binnen een nieuwe werkelijkheid

8 oktober 2017

PvdA-Hoorn is nog steeds springlevend, weliswaar zonder eigen fractie en zonder wethouder, maar nog steeds als lokale  dragers van het sociaaldemocratische gedachtengoed. Dat bleek wel uit de opkomst van de ledenvergadering op 4 oktober 2017.  Allemaal zeer betrokken leden, die de sociaaldemocratie een warm hart toedragen. De nieuwe werkelijkheid: · De ex-PvdA fractie heeft aangegeven

lees verder »

Verkiezing van de nieuwe PvdA partijvoorzitter.

29 september 2017

Partijgenoot, Onze partij staat deze week voor een belangrijke keuze. Die van een nieuwe voorzitter!  De uitslag van 15 maart heeft ons met de neus op de feiten gedrukt. Een nieuwe richting van onze partij is daarom noodzakelijk.  Niet straks, maar nu. We zijn het vertrouwen van onze achterban kwijtgeraakt. Maar hoe gaan we dat

lees verder »

Hoornse coalitie verder met 4 wethouders

12 september 2017

De Hoornse coalitie gaat verder met 4 wethouders. Dat maakten de fracties van PvdA, SP, D66, CDA en GroenLinks op dinsdag 12 september bekend. Op zondag 10 september diende wethouder Judith de Jong haar ontslag in, nadat de PvdA-fractie het vertrouwen in haar opgezegde. Op maandag 11 september spraken de coalitiepartijen unaniem uit deze bestuursperiode

lees verder »

Fractie van de PvdA-Hoorn zegt vertrouwen in wethouder op.

10 september 2017

De fractie van de PvdA-Hoorn zegt het vertrouwen in wethouder Judith de Jong op. Aanleiding hiervoor is de vertrouwensbreuk met de fractie van de PvdA-Hoorn. De samenwerking en communicatie met de fractie is de oorzaak van deze vertrouwensbreuk. Hierdoor is de relatie tussen de wethouder en de fractie zwaar onder druk komen te staan. ‘De

lees verder »

PvdA tegen grofvuilheffing.

18 augustus 2017

De PvdA Hoorn heeft, net als de fracties van HOP en Hoorns Belang, ernstige bezwaren tegen de heffing van 20 Euro per keer die, door het CAW per 1 oktober wordt gevraagd om grof-vuil op te halen. Inwoners van Hoorn met een laag inkomen, stadsgenoten die er voor kiezen geen auto te bezitten of ouderen

lees verder »

PvdA stelt Artikel 36 vragen aan College over nieuw kruispunt Maelsonstraat

9 augustus 2017

Zwaag, 9 augustus 2017   Geacht college,   Onlangs is het nieuwe kruispunt in de Maelsonstraat gereed gekomen. De Maelsonstraat is nu doorgetrokken naar de Provincialeweg toe. Het ziet er allemaal erg mooi uit maar wij maken ons zorgen of het kruispunt wel goed functioneert. Zeker als begin september het Horizon college weer open gaat

lees verder »

PvdA Hoorn zoekt kandidaat raadsleden

24 juli 2017

HOORN – In maart 2018 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Daarom zoekt de PvdA Hoorn nieuwe, ervaren, jonge, oude, enthousiaste kandidaten die zich beschikbaar willen stellen als raadslid. Lokaal het verschil maken De Partij van de Arbeid vindt dat ieder mens recht heeft op gelijke kansen. Op bestaanszekerheid. Op goed werk. In de huidige tijd staan

lees verder »

Europees landbouwbeleid en onze boeren in Noord-Holland

26 april 2017
Foto Richard de Rooij

In hoeverre is Europees landbouwbeleid relevant voor onze boeren in Noord-Holland? Om op deze vraag een antwoord te krijgen, organiseert de Gewestelijke Europawerkgroep Noord-Holland op MAANDAG 8 MEI een zeer actueel debat over Europees Landbouwbeleid en de agrarische sector in Noord-Holland. Op deze avond zullen wij in gesprek gaan met: Nico Verduin, voorzitter van LTO

lees verder »

Lege V&D panden: PvdA stelt vragen aan college

3 april 2017
Foto Richard de Rooij

Artikel 36 vragen RvO betreft: Voormalige V&D-panden.   Hoorn, 31 maart 2017   Geacht college, Bijna een jaar geleden heeft de PvdA tijdens de algemene beschouwingen aandacht gevraagd voor de voormalige panden van de V&D. Deze panden staan nu al ruim een jaar leeg. De PvdA heeft tijdens de algemene beschouwingen aan het college gevraagd

lees verder »

Spanning op sociale woningmarkt: PvdA-Hoorn wil stop op verkoop

29 maart 2017
Foto Richard de Rooij

  De zoekduur naar een standaard sociale huurwoning in Hoorn is sterk opgelopen van 2,1 jaar in 2014 naar 2,7 jaar in 2016 (+29%). Oorzaken zijn onder andere de huisvesting van vluchtelingen (vergunninghouders) en herplaatsing van bewoners bij sloop en nieuwbouw.   Deze zoekduur moet weer omlaag. De voorraad sociale huurwoningen in Hoorn neemt tot en

lees verder »