PvdA-Hoorn: Iedereen telt!

Eerlijk delen en de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Dat is waar de PvdA-Hoorn voor staat. In een tijd van economische crisis is dat extra belangrijk.
Iedereen telt! Stem PvdA! Lees het verkiezingsprogramma hier.


PvdA tegen grofvuilheffing.

18 augustus 2017

De PvdA Hoorn heeft, net als de fracties van HOP en Hoorns Belang, ernstige bezwaren tegen de heffing van 20 Euro per keer die, door het CAW per 1 oktober wordt gevraagd om grof-vuil op te halen. Inwoners van Hoorn met een laag inkomen, stadsgenoten die er voor kiezen geen auto te bezitten of ouderen

lees verder »

PvdA stelt Artikel 36 vragen aan College over nieuw kruispunt Maelsonstraat

9 augustus 2017

Zwaag, 9 augustus 2017   Geacht college,   Onlangs is het nieuwe kruispunt in de Maelsonstraat gereed gekomen. De Maelsonstraat is nu doorgetrokken naar de Provincialeweg toe. Het ziet er allemaal erg mooi uit maar wij maken ons zorgen of het kruispunt wel goed functioneert. Zeker als begin september het Horizon college weer open gaat

lees verder »

PvdA Hoorn zoekt kandidaat raadsleden

24 juli 2017

HOORN – In maart 2018 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Daarom zoekt de PvdA Hoorn nieuwe, ervaren, jonge, oude, enthousiaste kandidaten die zich beschikbaar willen stellen als raadslid. Lokaal het verschil maken De Partij van de Arbeid vindt dat ieder mens recht heeft op gelijke kansen. Op bestaanszekerheid. Op goed werk. In de huidige tijd staan

lees verder »

Europees landbouwbeleid en onze boeren in Noord-Holland

26 april 2017
Foto Richard de Rooij

In hoeverre is Europees landbouwbeleid relevant voor onze boeren in Noord-Holland? Om op deze vraag een antwoord te krijgen, organiseert de Gewestelijke Europawerkgroep Noord-Holland op MAANDAG 8 MEI een zeer actueel debat over Europees Landbouwbeleid en de agrarische sector in Noord-Holland. Op deze avond zullen wij in gesprek gaan met: Nico Verduin, voorzitter van LTO

lees verder »

Lege V&D panden: PvdA stelt vragen aan college

3 april 2017
Foto Richard de Rooij

Artikel 36 vragen RvO betreft: Voormalige V&D-panden.   Hoorn, 31 maart 2017   Geacht college, Bijna een jaar geleden heeft de PvdA tijdens de algemene beschouwingen aandacht gevraagd voor de voormalige panden van de V&D. Deze panden staan nu al ruim een jaar leeg. De PvdA heeft tijdens de algemene beschouwingen aan het college gevraagd

lees verder »

Spanning op sociale woningmarkt: PvdA-Hoorn wil stop op verkoop

29 maart 2017
Foto Richard de Rooij

  De zoekduur naar een standaard sociale huurwoning in Hoorn is sterk opgelopen van 2,1 jaar in 2014 naar 2,7 jaar in 2016 (+29%). Oorzaken zijn onder andere de huisvesting van vluchtelingen (vergunninghouders) en herplaatsing van bewoners bij sloop en nieuwbouw.   Deze zoekduur moet weer omlaag. De voorraad sociale huurwoningen in Hoorn neemt tot en

lees verder »

Vernietiging van bedrijven door durfinvesteerders, dat moeten wij toch voorkomen?

10 maart 2017

Brief aan Henk Nijboer (financieel woordvoerder PvdA) van Commissie-lid Richard de Rooij       Beste Henk De berichten over de (boogde-) overname door Heinz-Kraft van Unilever zijn érg verontrustend. Ik maak me gróte zorgen. Mocht de overname lukken, dan valt er (weer) een uitstekend (gedeeltelijk Nederlands-) bedrijf in de handen van durfinvesteerders: Verscheuring, hoge

lees verder »

Brief Lodewijk Asscher.

10 maart 2017

Nog minder dan een week tot de verkiezingen. Velen van u weten nog niet op welke partij te stemmen. Ik vind dat niet gek. De campagne lijkt soms te gaan om wie er wel of niet bij een debat is. En natuurlijk over de vraag: is er nog een #gamechanger in deze campagne? Verkiezingen zijn

lees verder »

PvdA minister Jet Bussemaker bezoekt Hoorn

8 maart 2017
Foto PvdA

Op zaterdag 11 maart zal minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Hoorn bezoeken. Zij zal om 11.00 uur bij de PvdA verkiezingskraam staan op het Grote Noord, samen met lokale PvdA-ers. Vanaf 11.30 uur zal zij een debat bijwonen met culturele organisaties. Voor iedereen die de minister even wil spreken, kan om 11.00 uur

lees verder »

Op Campagne met de PvdA in Westfriesland.

5 maart 2017
Foto Richard de Rooij

Half tien station Hoorn. Klaar om te vertrekken. De laatste regen was net gevallen. De rest van de dag zou het droog blijven: prima weer om kiezers te spreken en folders uit  te delen. Het plan is dat wij met een gemêleerd gezelschap van kandidaat kamerleden, enkele staats, raads- en commissieleden de straat op te gaan

lees verder »