Integratie

De PvdA-Hoorn staat voor een samenleving waarin niet je afkomst, maar je toekomst telt. Een goede begeleiding van nieuwkomers is nodig om die toekomst ook waar te kunnen maken.
  1. Begeleiding van statushouders gaan wij in Hoorn beter regelen.
  2. Statushouders krijgen na het eerste jaar van inburgering eventueel maatwerk om de inburgering beter te laten verlopen.
  3. De PvdA-Hoorn wil geen doelgroepenbeleid m.b.t. integratie. Maatwerk is gewenst.