Sport

 1. Iedereen, rijke en arm, kan aan sporten meedoen.
 2. Richt de openbare ruimte gerichter in op bewegen c.q. sportbeoefening.
 3. Revitalisatie Sportpark Risdam-Noord, doorzetten van de huidige plannen.
 4. Herstellen van het overleg met vertegenwoordigers vanuit de Hoornse sportverenigingen.
 5. Uitbreiden van keuzemogelijkheden op het gebied van sport voor mensen met een handicap en sportmogelijkheden uitbreiden voor ouderen.
 6. Sportopbouwwerk blijft een kerntaak van de gemeente.
 7. In elke wijk moeten er voldoende sportmogelijkheden en faciliteiten zijn. Met eenvoudige inrichting van de open- bare ruimte kan al veel bereikt worden.
 8. Gemeente ondersteunt en denkt mee met jeugdsportverenigingen die evenementen organiseren.
 9. JeugdSportPas waarmee kinderen kennismaken met diverse sporten handhaven.
 10. Behouden van de combinatiefunctionarissen.
 11. Blijven investeren in een sportieve openbare ruimte met bijvoorbeeld trapveldjes en hardlooproutes. Hierbij gebruik maken van subsidies van particuliere instellingen zoals de Johan Cruijff Foundation.
 12. Inzetten op gehandicaptensport in Hoorn.
 13. Sportverenigingen helpen om de accommodaties te verduurzamen.
 14. Ondersteun sportclubs bij het maken van een visie op de toekomst van haar club en de werving, opleiding en scholing van kader.
 15. Stimuleer dat vrijwilligers binnen sportverenigingen.
 16. Opleidingen en/of bijscholingen gaan volgen door middel van een subsidie of fonds voor deskundigheidsbevordering.
 17. Vergemakkelijk de organisatie van sportevenementen door een eenvoudig vergunningsproces.